fbpx
loader-logo

BRANDON CI? WYSTAWI: M. Tomy?lak —ART

? Odk?d rok temu Brandon zamieszka? przy ul. Wroc?awskiej, ca?y czas my?la? o tym, kogo by tu wystawi? i jak. W ko?cu si? uda?o.

Zapraszamy Was na pierwszy wernisa? w studio Brandon Content, który otwiera seri? wydarze? spod szyldu Brandon Ci? Wystawi. Raz na kwarta? b?dziemy przybli?a? prace oraz sylwetki interesuj?cych, wspó?czesnych twórców z naszego otoczenia. Zaczynamy od wystawy —ART Mateusz Tomy?laka.

? WERNISA?
19.10. godz. 20:00

Brandon Content
ul. Wroc?awska 48 (I pi?tro)

6

? O WYSTAWIE:

Odbiorco!

Ka?dy z nas trzymaj?c po raz pierwszy kredk? b?d? o?ówek w r?ku znaczy? ?lad w postaci linii. Powierzchnia nie mia?a tu wi?kszego znaczenia, a ?lad tego narz?dzia wykracza? bardzo cz?sto poza ramy prostok?tnego arkusza papieru, przechodz?c na blat, pod?og? i ?ciany. 

Linie te nie by?y martwe, nosi?y w sobie silny ?adunek emocjonalny. 

Wiele lat pó?niej rysuj?c lini? poziom? przez ca?? d?ugo?? papieru, dostrzeg?em, ?e nie jest to tylko zwyk?a kreska. W po??czeniu z otwartym umys?em tworzy obraz niesko?czonego horyzontu… 

8

Mateusz Tomy?lak

? O ARTY?CIE:

Mateusz Tomy?lak – swoje pierwsze kroki w rysunku stawia? równolegle z krokami na nogach. Obecnie student krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych na kierunku konserwacja rze?by. Wypowiada si? w rysunku, malarstwie, rze?bie, graffiti i street arcie.

KLIKNIJ I DO??CZ DO WYDARZENIA.

43000439_1247356142073471_1427690486885253120_n

Previous Article

Next Article