fbpx
loader-logo

 

brandon Content ostatnio du?o czasu sp?dza? przy biurku, planuj?c nowe strategie, wcielaj?c w ?ycie kreatywne koncepcje i intensywnie my?l?c o przysz?o?ci. Przyjemno?ci zepchn?? na drugi plan, zapomnia? o odpoczynku i zasadach work-life balance. Nadesz?a jednak chwila, kiedy od?o?y? na bok laptopa, telefon i bran?ow? lektur?, wzi?? g??boki wdech i powiedzia?:
do??! Czas na odpoczynek.

To, ?e kto? staje si? doros?ym cz?owiekiem, nie oznacza, ?e przestaje marzy?. Marzy? mo?na zarówno o ma?ych, jak i o wielkich rzeczach. Czasami te mniejsze, z pozoru mniej wa?ne, okazuj? si? równie istotne, co te du?e. W nat?oku codziennych obowi?zków bywa, ?e nawet jednodniowy wyjazd za miasto jawi si? niczym wyprawa nad Adriatyk.

Wiemy, jak trudno jest wy??czy? si? z rytmu codziennych obowi?zków oraz zawodowych zobowi?za?. Jak ci??ko czasem wcisn?? przycisk ESCAPE i przej?? w tryb OFF-LINE.

Dlatego te? przygotowali?my poni?sz? ksi??eczk?. Dla najm?odszych marzycieli i dla Was rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie.

1 ?apka

Konkurs „Dzie? dziecka z Brandonem”

Na naszym fanpage’u mo?ecie wzi?? udzia? w konkursie i wygra? jeden z 5 egzemplarzy „Wakacji pod chmurk?…”. Wystarczy tylko, ?e opowiecie nam pod postem konkursowym o swoim naj?mieszniejszym wspomnieniu z dzieci?stwa.

[wpvideo gZJ5hvDI]

Regulamin konkursu

Pozdrawiamy serdecznie,

Brandon Content

Previous Article