fbpx
loader-logo

Poznajcie Brandona, charyzmatycznego dyrektora kreatywnego zespo?u Brandon Content.

Untitled-1.pngJu? jako dziecko ?apa? starszych za s?owo i dba? o to, by to ostatnie nale?a?o zawsze do niego.

Seniorzy copywriterskiego rodu mawiali mu, ?e milczenie bywa z?otem, w prostocie tkwi si?a, a s?owo ma przede wszystkim sprzedawa?.

Brandon odebra? staranne nauki, przez wiele lat staj?c w szranki z dziesi?tkami deadline’ów, briefów i ASAP-ów. Kreowa?, pisa? i ?onglowa? pomys?ami. Czasem roni? ?zy, gdy mu grafik zap?aka? i solidarnie pochyla? si? po godzinach nad nieznaj?cymi ko?ca poprawkami. W ko?cu by? perfekcjonist? i dobrym koleg?.

W?a?nie wtedy zrozumia?, ?e uwodz?cy szept mo?e sta? si? g?o?niejszy, ni? be?kotliwy krzyk. Nie by?y to s?owa rzucane na wiatr – g?adko wi?c przeszed? do czynów, staj?c si? Midasem tre?ci i ewangelist? marek.

I tak narodzi? si? Brandon Content. Naszego Dyrektora ju? znacie.