fbpx
loader-logo

?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas rado?ci i rodzinnych spotka?. Czy na pewno?

Obejrzyj nasz? „Opowie?? wigilijn?”.

W?ród nas jest wiele osób, dla których samotne ?wi?ta nie s? niczym nowym. Dla niektórych Wigilia to najsmutniejszy dzie? w roku.

Postanowili?my cho? na moment przyci?gn?? Wasz? uwag?, by wspólnie zrobi? co? wa?nego. Dlatego tegoroczne ?yczenia Brandon Content? s? inne ni? w roku ubieg?ym.

Wesprzyjcie dzia?alno?? Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, przekazuj?c darowizn? na: http://podarujwigilie.pl

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ll_3JRQvi-M&w=560&h=315]

Previous Article

Next Article